Yükseköğretim Öğrencilerine Teknolojik Cihaz ve İnternet Desteği

Yükseköğretim Öğrencilerine Teknolojik Cihaz ve İnternet Desteği Soru Cevaplar

Öğrenciler Teknolojik Cihaz desteğinden faydalanmak için ön koşullar nelerdir?

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • Cihaz satın alma tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak.
 • Yükseköğretim öğrencisi olmak. (Yükseköğretim: ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik eğitimlerini kapsar.)

Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar ne zaman başladı?

 • 1 Kasım 2023 tarihi itibarıyla alınan telefon, bilgisayar ve tabletler için kapsam dahilinde işlem yapılabilmekte olup 1 Kasım 2023 tarihinden önce satın alınan cihazlar kapsam dışında kalmaktadır.

Açıköğretim öğrencisiyim bu destekten faydalanabilir miyim?

 • Hayır, açıköğretim öğrencileri kapsam dahilinde değildir.

Ön koşulları sağlayan öğrenciler hangi ürün gruplarından faydalanabilir?

 • Vergiler dahil nihai satış fiyatı 9.500TL altındaki telefon, tablet ve bilgisayarlardan dilediğini edinebilir.

Marka model kısıtlaması var mı?

 • Hayır, vergiler dahil nihai satış fiyatı 9.500TL altındaki marka ve/veya model fark etmeksizin teknolojik cihaz edinilebilir.

Destek kapsamındaki öğrencilere indirim sepette ve/veya ödeme sırasında mı gerçekleşecek?

 • Hayır, ilgili bakanlık tarafından değerlendirme sonrasında uygun bulunan başvurular Vergi İadesi olarak öğrencinin IBAN hesabına yatırılacak.

Vergi iadesi için nereden ve nasıl başvuru yapmalıyım?

 • Bakanlığa ait websitesi https://gsbbiz.gsb.gov.tr/ üzerinden E-devlet hesabınızla giriş yaparak vergi iadesine başvuruda bulunabilirsiniz.
 • Başvuru sonuçları yine bakanlık websitesi üzerinden yayınlanmaktadır.

Destek kapsamında yapılacak katkı ne kadar?

 • Destek kapsamında farklı tip teknolojik cihazların aynı kişi tarafından satın alınması mümkündür. Satın alınan cihazlar için teknolojik cihaz destek tutarı toplamı 5.500,00 Türk lirasını geçemez.

Sadece bir ürün mü alabilirim?

 • Bilgisayar (Dizüstü, Kasa), Tablet ve Telefon ürün gruplarının her birinden bir ürün edinebilirsiniz.
 • Destekten faydalanabilmek için bu ürün gruplarında edineceğiniz her bir teknolojik cihaz için ayrı ayrı fatura oluşturulmalıdır.

Ne kadar iade alacağımı nasıl hesaplayacağım?

 • Mobile Telefon Nihai Satış Bedelinin 44,44%’ü, Tablet ve Bilgisayarlarda Nihai Satış Bedelinin 16,66%’sı üzerinden hesaplama yapabilirsiniz.

Vergi İadesini ne zaman alabilirim?

 • Teknolojik cihaz desteği işlemleri, fatura kesim tarihini takip eden ayın yirmisi itibarıyla iptal veya iade işlemi bulunmayan cihazlara yönelik gerçekleştirilir.

Bu destekten faydalanmak için dikkat etmem gereken etmenler nelerdir?

 • Fatura numarası olması zorunludur.
 • Ürünün vergiler dahil nihai satış fiyatı 9.500TLaltında olmalıdır
 • Destek kapsamında faydalanılacak her teknolojik cihaz için bir fatura düzenlenmeli ve ilgili ürün dışında bir ürün ya da hizmet olmamalıdır.
 • Birden fazla alınacak her ürün için ayrı fatura düzenlenmelidir.
  • Telefon aldınız ve yanına telefon koruyucu kılıf almak istiyorsunuz, bu durumda telefon için bir fatura düzenlenmeli ve telefon koruyucu kılıf için ayrı bir fatura düzenlenmelidir. Vergi iadesi başvurusunda telefona ait faturanın bilgileri kullanılmalıdır.
 • Ürüne dair fatura elektronik ortamda düzenlenmiş fatura olmalıdır.
 • Elektronik ortamda düzenlenecek faturada destekten faydalanacak öğrencinin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası bilgisi ve Ad – Soyad bilgisi olmalıdır.
 • Ürüne dair MAC ve IMEI ve varsa 2. IMEI bilgisi, satıcı VKN/TCKN, fatura no/ettn, fatura tarihi olmalıdır.

Destek kapsamında aldığım telefon için kullanım zorunluluğu var mı?

 • Evet, bu destek kapsamında edinilen ürünlerin en az 2 yıl kullanım zorunluluğu vardır.

İkinci el ürünler bu destek kapsamında mı?

 • Hayır, ikinci el ürünler destek kapsamında değildir.

Outlet ve Yenilenmiş ürünler destek kapsamında mı?

 • Hayır, Outlet ve Yenilenmiş ürünler destek kapsamında değildir.

Aldığım Telefona aile üyelerime ait SIM Kartı takabilir miyim?

 • Hayır, telefonunuz BTK tarafından size ait sim kart ile eşleştirilecektir.

Aldığım teknolojik cihaz için bazı aksesuarlar almak istiyorum, bu aksesuarlarda vergi iadesine dahil mi?

 • Hayır, ürünlere alınacak aksesuarlar destek kapsamında değildir.

Destek kapsamında satın alınan teknolojik cihaz iade edilebilir mi?

 • İade koşullarını karşılayan cihazlar için ek bir kısıtlama yoktur ancak bu cihazlar için Media Markt CLUB Sadakat Programı kapsamında sağlanan 28 gün içerisinde iadeye dair taahhüt uygulanmayacaktır.

Şartların ihlali veya usulsüzlük tespit edildiğinde nasıl bir yaptırımı var?

 • Tebliğde yer alan teknolojik cihaz desteğinden yararlanma şartlarının başvuru sırasında bulunmadığının sonradan anlaşılması veya destekten usulsüz yararlanıldığının tespit edilmesi halinde, yararlanılan destek tutarı, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren kanunlara göre gecikme zammı oranında hesaplanacak faiz ile birlikte destekten yararlanandan genel hükümlere göre geri alınır.

Yasal Metin

Teknolojik cihaz desteği sadece vergiler dahil nihai satış bedeli 9.500- TL’nin altında olan taşınabilir veya masaüstü bilgisayarlar ile tablet bilgisayarlar ve mobil telefon cihazları için sağlanmakta olup ikinci el cihazlar bu kapsamda değerlendirilmemektedir. Bu destekten yararlanılabilmesi için destekten faydalanmak isteyen kişilerin, açık öğretim programları hariç bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenci olması ve satın alma tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olması gerekmektedir. Faturanın desteği alacak öğrencinin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasını da içerecek şekilde adına düzenlenmiş olması gerekmekte olup TC Kimlik numarasının doğru bir şekilde ya da hiç beyan edilmemiş olması tüketicinin sorumluluğundadır. Satın alınan mobil telefon cihazı için kullanılacak telefon hattının satın alan öğrenciye ait olması gerekmektedir. Elektronik ortamda düzenlenen faturada desteğe konu teknolojik cihaz dışında ürün olmaması gerekmekte olup aynı faturaya konu birden fazla ürün alımı yapılmaması tüketicinin sorumluluğundadır. Teknolojik cihaz desteği kapsamına giren ürünlerde Media Markt CLUB Sadakat Programı kapsamında sağlanan 28 gün içerisinde iadeye dair taahhüt uygulanmayacaktır. Kanundan kaynaklanan iade hakları saklıdır.