MEDİA MARKT TURKEY TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

Versiyon 2.0

07.02.2019

İÇİNDEKİLER

1. GİRİŞ

1.1. Politikanın Amacı ve Kapsamı

1.2. Yürürlük ve Değişiklik

2. ŞİRKETİMİZİN YÜRÜTTÜĞÜ KİŞİSEL VERİ İŞLEME FAALİYETLERİNE YÖNELİK VERİ SAHİPLERİ, VERİ İŞLEME AMAÇLARI VE VERİ KATEGORİLERİ

2.1. Veri Sahipleri

2.2. Kişisel Veri İşleme Amaçları

2.3. Kişisel Veri Kategorileri

3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER VE ŞARTLAR

3.1. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin İlkeler

3.2. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Şartlar

3.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Şartlar

4. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

5. VERİ SAHİPLERİNİN AYDINLATILMASI VE VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI

6. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ, ANONİM HALE GETİRİLMESİ

7. KANUN KAPSAMI VE UYGULANMASINA İLİŞKİN KISITLAMALAR

KVK İşleme Politikasını Tamamını İncelemek/İndirmek İçin Tıklayınız.