Önemli rakamlar: İklim hedeflerimiz

Adım adım, daha sürdürülebilir bir dünya yaratıyoruz. Bu alanda bazı hedeflerimize ulaştık bile. Örneğin, 2020'de elektriğimizin yaklaşık %80'ini yenilenebilir kaynaklardan tedarik ettik. Aynı zamanda, 2020'de doğrudan CO2 emisyonlarımızı (2015'e kıyasla) %75 oranında azalttık.

Kendimize net iklim hedefleri belirledik:

  • 2023 yılı sonuna kadar yıllık elektrik tüketimimizin %100'ünü yenilenebilir kaynaklardan tedarik etmek istiyoruz.
  • 2023'ün sonuna kadar kendi operasyonlarımızda (Kapsam 1 ve 2) doğrudan ve dolaylı olarak sıfır net CO2 emisyonu hedefimiz var.
  • İlgili Kapsam 3 emisyonlarımızın net CO2 yoğunluğunu (toplam gelirlere kıyasla net CO2 emisyonları) 2033 yılı sonuna kadar 2019 referans yılına kıyasla %30 azaltmak istiyoruz (kendi markalarımız olan ürünler için başlangıç tarihi 2021'dir). Taşımacılığın yanı sıra kendi operasyonlarımız ve kendi markalarımız için satın aldığımız ürünleri de ilgili kategoriler olarak belirledik.
  • 2025 yılına kadar doğrudan satın alınan elektrik tüketimini %15 oranında azaltmayı hedefliyoruz.


Daha İyiye

Doğru yol Hem veri portalı Statista hem de “Capital” yayını tarafından yapılan bir araştırma doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Yaklaşık 2.000 borsaya kayıtlı şirket ile büyük, orta ölçekli ve aile şirketlerine sera gazı emisyonları hakkında sorular soruldu. Eylül ortasından Ekim 2020'nin sonuna kadar gerçekleştirilen anketin bir parçası olarak, merkez grubumuz Ceconomy, etkileyici bir şekilde dördüncü sırayı elde etti. Bu bizi ilk on içindeki tek perakendeci yapıyor.Küresel Taahhüt

Avrupa'da bir numara olarak, sadece ulusal düzeyde değil, aynı zamanda uluslararası alanda da aktif olarak sözlerimizin arkasındayız. Örneğin HDE operasyonel ilkeleri , Çeşitlilik Sözleşmesi, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi ve imzalamış olduğumuz Yeşil Tüketim Taahhüdü gibi programlarla herkes için adil, çevreye saygılı bir geleceği destekliyoruz. Yeşil Tüketim Taahhüdü girişimi, şirketlerin iklim koruma önlemlerine katılmaya ve daha yeşil bir Avrupa inşa etmeye çağrıldığı AB çapında bir program olan Avrupa iklim anlaşmasının bir parçasıdır. Şirketler imzaları ile ekolojik hedef ve girişimleri hızlandırmak için destek taahhüt ediyor. Taahhüt, imzacıların CO2 emisyonları, şeffaflık, sektördeki en iyi uygulamalar ve “sürdürülebilir” ürünlerin satışı ile ilgili beş temel ilkeden en az üçüne uymalarını gerektiriyor.

Sürdürülebilirlik çabalarımız hakkında daha fazla bilgiye buradan erişebilirsinizEviniz için sürdürülebilir ürünlerimiz


Bilgi, Farkındalık, Sürdürülebilirlik

Ürünlerin enerji sınıflarını kontrol edin ve karşılaştırın

Çevre için iyi olan, cüzdanınız için de iyidir; çünkü enerji tasarruflu cihazlar daha az enerji tüketerek, maliyetleri düşürmeye yardımcı olur. Ürünlere genel bir bakış için ürün karşılaştırmasını kullanabilirsiniz veya Daha İyiye uygun bir marka olmak için ilgili departmanımızla iletişime geçebilirsiniz.